ISIC - ZVANIČNI STUDENTSKI ID I BENEFIT KARTICA

ISIC - International Student Identity Card - je međunarodna studentska i učenicka identifikaciona kartica koja predstavlja zvanični dokument, odnosno. potvrdu da si učenik ili student. U svijetu se koristi kao učenički ili studentski ID.

ISIC kartica se primenjuje kao osnovno sredstvo identifikacije na mnogim univerzitetima i školama u svijetu, a služi i kao bankovna kartica.

ISIC nije samo ID jer pomoću kartice se može ostvariti preko 45.000 popusta u 112 zemalja u svijetu.

Popust možeš ostvariti kod 2.800 muzeja, 1.200 autobuskih, željezničkih i avio kompanija, 24.000 hotela i hostela, 27.000 atraktivnih destinacija, trgovačkih centara, telekomunikacionih kompanija, festivala, sportskih manifestacija, itd.

ISIC kartice