Activate card

Svi stari i novi korisnici kartica treba da naprave Korisnički profil na portalu mojakartica.rs. sa ispravnim podacima za potpunu registraciju korisnika nakon čega će kartica biti aktivirana i na raspolaganju korisniku za sve popuste i pogodnosti koje omogućava.

REGISTRACIJA KORISNIKA

  1. Kliknite na ikonu Mojprofil/Aktivacija u nastavku stranice
  2. Upišite sve neophodne podatke koji su potrebni za registraciju korisnika.
  3. Nakon što ste završili sa popunjavanjem podataka, potrebno je da kliknete na dugme “ Registruj se“ i na email ćete dobiti link za aktivaciju Korisničkog profila.
  4. Klikom na link tvoj Korisnički profil postaje aktivan!

AKTIVACIJA KARTICE

Posle uspešno kreiranog Korisničkog profila, kartica će biti aktivirana nakon odobrenja od strane Korisničkog servisa i tada će korisnik moći da pristupi svim opcijama u svom Korisničkom profilu.

Aktivacija kartica svih korisnika koji su se registrovali na sajtu mojakartica.rs obavlja se u toku radnog vremena (08h-16h) svakog radnog dana (Ponedeljak-Petak) od strane Korisničkog servisa.

NAPOMENE

  • Ukoliko koristite email servise poput HOTMAIL ili OUTLOOK, preporučujemo da koristite/napravite nalog na GMAIL ili YAHOO email servisu kako biste mogli da primite e-mail sa linkom za aktivaciju Korisničkog profila.
  • Prilikom popunjavanja podataka, potrebno je da izaberete tačnu karticu koju posedujete i da unesete ispravan broj kartice!

U okviru polja „Kartice“ možete da pogledate slike svih kartica klikom na polje „Vrste kartica“.

Kod polja „Broj kartice“ prilikom registracije kliknite na malu notifikacionu ikonicu u obliku znaka pitanja kako bi vam se pokazali primeri brojeva kartica koji se unose prilikom registracije/aktivacije korisnika.

Ukoliko imate problema prilikom registracije/aktivacije kontaktirajte Korisnički servis na mejl info@mojakartica. rs ili putem telefona 011/33 49 877.