UNIQA osiguranje

Osiguranje za putovanje

Da bi vam boravak u zemlji i inostranstvu bio bezbrižan i opušten, neophodno je da pre polaska na put preuzmete potvrdu Uniqa osiguranja za putovanje koja pokriva sumu za troškove lečenja do 5.000 EUR, troškove spasavanja i traženja osiguranika preduzeti od strane nadležnih vlasti do iznosa od 5.000 EUR i troškove transportovanja posmrtnih ostataka osiguranika do iznosa od 1.500 EUR. UNIQA putno osiguranje važi za neograničen broj putovanja tokom važenja kartice.

Ova potvrda je besplatna i obuhvata zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i priznaju je sva strana diplomatska i konzularna predstavništva.

Preuzimanje potvrde za putno osiguranje

Potvrda za putno osiguranje se preuzima u korisničkom profilu u polju e-osiguranje nakon uspešne aktivacije EYCA kartice ili Studentske čip kartice na portalu www.mojakartica.rs. Potvrdu je potrebno odštampati i poneti na putovanje zajedno sa EYCA karticom ili Studentskom čip karticom.

U slučaju nezgode ili bolesti na putovanju korisnik sam snosi troškove, a nakon povratka u zemlju UNIQA obračunava i refundira iznos na osnovu originalnih računa, ukoliko je nastupio osigurani slučaj u skladu sa Uslovima za kombinovano osiguranje putnika organizovanih turističkih putovanja. Proces refundacije se vrši preko Evropskog omladinskog centra.

Podnošenje prijave nesrećnog slučaja i potrebna dokumentacija

Da biste prijavili nezgodu na putovanju, potrebno je da sledeću dokumentaciju pošaljete ili dostavite na našu adresu – Evropski omladinski centar, Starine Novaka 1, 11000 Beograd:

  • Fotokopiju lične karte.
  • Fotokopiju pasoša (prva strana i strana gde je pečat ulaska i izlaska iz zemlje).
  • Fotokopiju Evropske omladinske kartice (EYCA kartice) ili Studentske čip kartice.
  • Fotokopiju kartice sa računom iz banke. Ukoliko nemate svoj račun, onda se navodi račun jednog od roditelja, uz saglasnost da se nadoknada uplati na taj žiro račun.
  • Fotokopije računa i medicinskih izveštaja od lekara iz zemlje gde je povreda nastala.
  • Popunjenu prijavu nesrećnog slučaja (obavezno popuniti pre podnošenja zahteva Evropskom omladinskom centru).

*Prijavu nesrećnog slučaja korisnik popunjava samostalno i dostavlja popunjenu zajedno sa ostalom dokumentacijom.

Nakon provere dokumentacije, prosleđujemo je UNIQA osiguranju i u roku od 30 dana od datuma kompletiranja dokumentacije, UNIQA osiguranje će dostaviti Rešenje na adresu koja je navedena u prijavi.

Na dodatne zahteve osiguranja – 25% popusta u UNIQA poslovnicama

Ukoliko vam je potrebna polisa na sumu preko 5.000 EUR, sa Evropskom omladinskom karticom možete ostvariti popust od 25% na polisu zdravstvenog osiguranja. Ova polisa se preuzima direktno u poslovnicama UNIQA osiguranja širom Srbije uz pokazivanje EYCA kartice koja omogućava popust od 25% na ukupnu sumu za boravišni period u inostranstvu – osigurana suma polise je do 30.000 evra. Troškove lečenja nastalih usled posledice nesrećnog slučaja UNIQA osiguranje automatski pokriva. Za detaljnije informacije o ovoj polisi kontaktirajte korisnički servis UNIQA na +381 11 20 24 100.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem email-a info@mojakartica.rs ili na telefon + 381 11 33 49 877 radnim danima 08-16h.

*Uniqa sportsko origuranje,
*Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaj,
*Uslovi za kombinovano osiguranje putnika organizovanih turističkih putovanja,
*Informacije za ugovarača i osiguranika putovanja,
*Tabela invaliditeta.