Daske koje život znače

Bitef teatar

„Bitef teatar pripada mladima po godinama ili po duhu, svejedno. Kada nas oni koji dolaze prevaziđu maštom, snagom i umećem, biću srećna”, govorila je Mira Trailović 3. marta 1989. godine na otvaranju ove teatarske kuće.

BITEF teatar je ustanova grada Beograda od značaja za kulturu grada i šire. Osnovan je kao tada najmlađe beogradsko pozorište i jedinstveno po svom izvorištu. BITEF teatar je avangardno pozorište smešteno u živopisan teatarski prostor rekonstruisane evangelističke crkve u samom srcu Dorćola na adresi Skver Mire Trailović broj 1.

Još od osnivanja 1989. godine, ideja BITEF teatra bila je širenje uticaja Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – BITEF, otkrivanje novih pozorišnih tendencija u našoj sredini, kao i pružanje prostora umetnicima čiji rad predstavlja iskorak iz tradicionalnih i utvrđenih granica scenskog izraza.

Bitef teatar predstavlja pozorište umetnika- istraživača, pozorište eksperimenta, pozorište koje stvara kulturu ne sakrivajući se iza dominatnih kulturnih modela. Poklanjajući naročitu pažnju teatru pokreta, savremenom plesu ali i najnovijim dramskim tekstovima iz zemlje i sveta, BITEF teatar je pozorište čiji se repertoar razvija u više pravaca i dejstvuje kreativno, angažovano i provokativno, kao interaktivni i interdisciplinarni prostor našeg grada, naše umetnosti, društva, kulture i vaninstitucionalnog obrazovanja.

    Pored organizacije Beogradskog internacionalnog pozorišnog festivala, ovo pozorište razvija platforme za tzv. dvostruka čitanja u umetnosti (reprezentujuće ‒ reprezentovano) kako kroz govorni, gestualni i teatar pokreta i tela, cirkuske i lutkarske predstave, ulične akcije i hepeninge, tako i kroz radio, internet i muzički teatar, kroz film, video itd.

    Sopstvenim produkcijama, koprodukcijama sa institucijama iz Evrope i sveta, kao i kroz programe međunarodne razmene umetnika i edukacije i radionice (workshops) itd, BITEF teatar razvija aktivnu, savremenu i drugačiju umetničku scenu Beograda, kreativne vitalnosti i trajnog, produktivnog odjeka.

    Od svog nastanka BITEF teatar podržava različite vrste umetničkih koncepcija i najrazličitije tipove umetnika razvijajući tako potpuno novu i drugačiju umetničku scenu Beograda.

    Dobrodošli u BITEF teatar!